Bruksvilkår


Ved å besøke Voidu Platform og/eller bruke noe av dets innhold, inkludert produkter, tjenester og annet materiale som tilbys gjennom plattformen ("innhold"), vil du bli ansett å akseptere denne brukeravtalen og Voidu personvernerklæring uansett hvordan du får tilgang til eller bruker plattformen og innholdet.

Hvis du ikke er enig i vilkårene og betingelsene som er angitt i denne avtalen og/eller personvernerklæringen, må du ikke bruke Voidu plattform og innhold direkte eller indirekte for noe formål.

1. PARTENE

Denne Voidu brukeravtalen ("avtalen") utføres av og mellom Voidu BV, som er et selskap som er innlemmet i henhold til lovene i Nederland og brukeren.

Begrepene "bruker" og "du" skal henvise til de fysiske eller juridiske personer som bruker Voidu Platform og/eller innhold, enten gjennom bare å besøke plattformen, opprette en Voidu brukerkonto ("konto" eller "brukerkonto"), eller bruke noe innhold levert gjennom Voidu Platform. Begrepene "Voidu" og "vi" vil referere til Voidu BV. Voidu og brukeren skal henvises til som "Party" enkeltvis og "partene" sammen.

2. OMFANG

Denne avtalen fastsetter herved forpliktelsene og rettighetene til partene for samspillet mellom Voidu og brukeren på en hvilken som helst Voidu plattform og/eller innhold, og hans/hennes innkjøp som tilbys gjennom Voidu Platform og/eller innhold.

3. BRUKERKONTO

Brukeren skal opprette en Voidu konto for å dra nytte av tjenestene som tilbys på Voidu Platform og/eller innhold. Voidu kan også be om fakturainformasjon fra deg for å lovlig behandle de innkjøpte varene eller tjenestene fra kontoen din. Brukeren skal ikke opptre som en tredje person samtidig som den gir den personlige informasjonen forespurt av Voidu og skal, til enhver tid, gi sin egen gyldig, konkurrere, nøyaktig og sann informasjon. Vennligst referer til Voidu personvernerklæring for detaljer om databeskyttelse.

For å registrere deg for en brukerkonto, må du (i) velge et tilgjengelig brukernavn og passord for kontoen din; (II) godta gjeldende vilkår og betingelser for registrering; og (III) gi annen informasjon forespurt av Voidu. Vi vil behandle og vedlikeholde din personlige informasjon i samsvar med de formål og regler som er fastsatt i Voidu personvernerklæring.

Voidu plattform og innhold er designet for personlig bruk. Du kan ikke dele din kontoinformasjon, spesielt ditt private passord, med noen tredje person, selv ikke om de skulle være familie, venner, eller andre personer. Verken brukeren eller noen tredje person vil ha rett til å bringe noen krav eller klager mot Voidu for slik uautorisert bruk. Tredje personer som bruker brukerkontoen, anses ikke å ha noen rettigheter i henhold til denne avtalen. De vil imidlertid være forpliktet til å overholde alle forpliktelsene til brukeren i henhold til denne avtalen.

I tilfelle du blir oppmerksom på uautorisert tilgang til kontoen din, bør du umiddelbart varsle oss slik at vi kan ta nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte kontoen din. Under denne prosessen

kan Voidu be om at du svarer på visse spørsmål for å være sikker på at du er den legitime eieren av kontoen.

Brukernes er innrømmet å fjerne deres regnskapet bortsett fra er ikke innrømmet å re-opprette eller re-åpen en regningen opp på Voidu med det likt e-innlevere henvende seg anvendt i starten. Denne regelen er satt opp av sikkerhetsmessige grunner for både Voidu og brukere av Voidu.com.

Alle brukerkontoer må brukes i samsvar med denne avtalen og gjeldende lover. Hvis du begår noen av handlingene listet nedenfor, kan Voidu, uten å berøre noen av sine rettigheter og fullmakter, suspendere eller tilbakekalle kontoen din midlertidig eller permanent.

(i) tillate eller forårsaker at tredjeparter bruker eller på annen måte drar nytte av Voidu Platform eller innhold via din konto; (II) å utføre transaksjoner på vegne av tredjeparter; (III) å bruke din konto til kommersielle eller ulovlige formål; (IV) selge, leie, overføre, låne ut, bytte eller på annen måte avhende konto-eller kontoinformasjonen din.

UAVHENGIG AV HVA SOM MÅTTE STÅ SKREVET HER, ERKJENNER OG SAMTYKKER DU I AT DU IKKE SKAL HA EIERSKAP ELLER ANDRE EIENDOMS INTERESSER I KONTOEN, OG DU ERKJENNER OG SAMTYKKER VIDERE I AT ALLE RETTIGHETER TIL KONTOEN ER OG SKAL FOR ALLTID VÆRE EID AV OG TJENE TIL FORDEL FOR VOIDU.

4. GENERELLE VILKÅR

Brukere skal ikke bruke sine kontoer på noen måte som ville kunne krenke immaterielle rettigheter til tredjeparter som er i et kontraktsforhold med Voidu.

Følgende handlinger av brukeren skal betraktes som brudd på denne avtalen og brukeren skal være ansvarlig for eventuelle skader, tap eller urett at slike handlinger har ført til Voidu og ovennevnte tredjeparter, i tillegg til eventuelle juridiske og strafferettslig ansvar.

(i) opprette eller bruke cheats, automatisering programvare (bots), hacks, mods, IP endre VPN eller annen uautorisert tredjepartsprogramvare utviklet for å endre tjenesten, noe spill, eller noen spillopplevelse; (II) utnytte tjenesten, et spill eller en del derav for noe kommersielt formål; (III) kjøpe eller selge for ekte penger eller i bytte mot spillvaluta, gjenstander eller ressurser uten samtykke fra tredjeparten som eier tjenestene eller produktene som tilbys, (IV) kjøpe eller selge en brukerkonto; (v) bruke uautorisert tredjepartsprogramvare som avskjærer, "gruver", eller på annen måte samler inn informasjon fra eller gjennom en tjeneste eller et produkt, inkludert, uten begrensning, all programvare som leser områder av RAM som brukes av en tjeneste eller et produkt til å lagre informasjon om et tegn eller et digitalt miljø; (vi) modifisere eller forårsake endring av filer som er en del av en tjeneste eller et produkt på noen måte som ikke er uttrykkelig godkjent av tredjeparter som er eier av relaterte tjenester eller produkter; (VII) tilrettelegge, skape eller opprettholde uautorisert tilkobling til noen tjeneste eller et produkt, inkludert, uten begrensning (a) enhver forbindelse til uautoriserte servere som emulerer eller forsøker å etterligne en tjeneste eller et produkt; og (b) enhver forbindelse som bruker programmer eller verktøy som ikke er uttrykkelig godkjent av Voidu; (IX) planlegge eller engasjere seg i ulovlige aktiviteter; (x) omgå våre robot eksklusjon overskrifter eller noen tekniske tiltak som vi bruker for å gi Voidu Platform eller innhold, eller innføre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen i Voidu eller dets entreprenører; (XI) ved hjelp av en robot, edderkopp, eller andre automatiserte metoder for å få tilgang til Voidu Platform eller innhold for noe formål; (XII) undersøkelser, skanning eller testing for sårbarheter i Voidu Plattform eller innhold (inkludert, men ikke begrenset til ethvert system, nettverk, policy, sikkerhetskomponent, autentisering eller beskyttelsestiltak);(XIII) å gjennomføre enhver handling som kan føre til urettferdig berikelse ved å motta midler fra Voidu og dets kontraktører eller betalingssystem tilbydere for samme transaksjon, (XIV) salg, handel eller kommersialisere Voidu plattform eller innhold (eller deler derav) for noe formål; (XV) deling/publisering av annonser eller annet innhold for reklameformål gjennom plattformer levert av Voidu Platform eller Content, (XVI) deling/publisering av innhold som strider mot lov eller etikk gjennom plattformer som tilbys på Voidu Platform eller Content, spesielt å dele/publisere innhold overgrep eller forstyrrende tredjeparter, minoriteter, eller noen annen del av samfunnet, ved hjelp av slang, uhøflig eller truende språk enten implisitt eller eksplisitt; (XVII) utgir seg for å være noen, eller noen enhet, eller på annen måte ikke ekte deg selv; (XVIII) kontrollere en konto knyttet til en annen konto som har brutt noen bestemmelse i denne avtalen, (XIX) engasjere seg i noen krenkelse av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter krenkelse; (xx) gi/spre falsk, unøyaktig, villedende eller ærekrenkende informasjon knyttet til Voidu (inkludert, uten begrensning, sine ansatte, representanter, aksjonærer og alle kontraktører) og/eller Voidu Platform eller Content; (XXI) å ta noen handling som kan få oss til å miste noen av tjenestene fra våre Internett-leverandører, entreprenører, betalingssystem leverandører, løsningspartnere og andre leverandører.

5. TILGANG

Du kan opprette en konto bare hvis du er en "naturlig person" og 16 år eller eldre. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner i tjenesten, eller spill som kan spilles av på tjenesten, kanskje ikke er tilgjengelige for mindreårige. Selskaper, aksjeselskaper, partnerskap og andre juridiske eller forretningsmessige enheter kan ikke opprette en konto. Personer som er forbudt av Voidu fra å bruke tjenesten, kan ikke opprette eller bruke en konto. Ved å godta denne avtalen, erklærer og garanterer du herved at du oppfyller disse kvalifikasjonskravene. Hvis Voidu på noe tidspunkt blir oppmerksom på at du har registrert en konto uten å oppfylle de ovennevnte kravene, forbeholder Voidu seg retten til å iverksette tiltak for å suspendere, avslutte og/eller slette kontoen.

Vi garanterer ikke for tilgjengeligheten av Voidu Platform eller innhold, produkter eller tjenester som tilbys via plattformen, på en kontinuerlig eller uavbrutt basis. Voidu plattform og/eller innhold kan være utilgjengelige eller ubrukelige av en eller annen grunn, inkludert, men ikke begrenset til vedlikehold, reparasjoner, erstatninger, nye funksjoner, utstyr/systemfeil, tekniske problemer eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller som ikke er rimelig forutsigbar.

Videre forbeholder Voidu seg retten til å nekte, suspendere, låse, modifisere eller tilbakekalle tilgang til Voidu plattform eller innhold, eller ta andre nødvendige tekniske tiltak av hvilken som helst grunn, inkludert men ikke begrenset til følgende:

(i) å håndheve, og forhindre faktiske eller mulige brudd på denne avtalen og gjeldende lov; (II) for å beskytte integriteten, stabiliteten, omdømmet og påliteligheten til Voidu plattform og innhold; (III) for å forsvare mot rettslige skritt eller truet handling, uavhengig av om slike rettslige skritt er til slutt bestemt på å være med eller uten fortjeneste, eller for å unngå sivile eller kriminelle ansvar; (IV) å utføre ordre fra domstolene eller administrative organer.

Du godtar og representerer at Voidu ikke vil ha noe ansvar for Voidu plattform eller innhold som ikke er tilgjengelig eller fungerer på grunn av en eller annen grunn.

6. BESTILLING OG KJØP OVER VOIDU

Voidu Platform er en online videospill butikk der digitale dataspill, e-pins, damp koder, og lignende digitale spillelementer ("produkt" eller "produkter") tilbys og selges til brukere.

Kjøp gjort av brukeren via Voidu Platform er underlagt godkjenning av Voidu.In for å legge inn en bestilling gjennom Voidu må du (i) ha en aktiv brukerkonto; (II) godta og overholde denne avtalen og Voidu personvernerklæring, pre-informasjon og distanse salgskontrakt, og reglene som er 

spesifikke for produktet levert av Voidu eller leverandør/Distributør/produsent av produktet; og (III) fullføre en bestilling ved å ta de skritt som gis gjennom Voidu Platform for dette formålet og ved å gjøre betalingen for produktet.

Vær oppmerksom på at gyldige bestillinger som er foretatt gjennom Voidu-plattformen, er lovlig å kjøpe det relaterte produktet eller den tilknyttede tjenesten. Du får imidlertid en mulighet til å se gjennom bestillingen for å kontrollere og korrigere eventuelle feil før du fullfører bestillingen. Ved mottak av en gyldig ordre, vil vi sende en e-post til din e-postkonto for å bekrefte mottak av bestillingen. Denne e-posten betyr ikke at vi har godtatt bestillingen din. den bare tjener til å bekrefte at vi har mottatt din bestilling.

Voidu forbeholder seg retten til å avvise en bestilling

(i) det bestilte produktet eller tjenesten er utsolgt eller på annen måte midlertidig eller permanent utilgjengelig; (II) hvis det ikke er mulig å fullføre salget av en eller annen grunn; (III) hvis informasjonen du har oppgitt for å opprette kontoen din, eller for å fakturere , er ikke nøyaktig; (IV) hvis kontoen din faller inn underkontoene som krever suspensjon eller begrensning; (v) betalingssystem leverandøren er utilgjengelig av en eller annen grunn, (vi) hvis det er noen annen grunn til avslaget på ordren under denne avtalen eller gjeldende lov, eller i henhold til prinsippet om egenkapitalen.

7. BETALING

Du kan foreta betalingen for et produkt ved å bruke hvilken som helst av betalingsmåtene som er tilgjengelig for øyeblikket, for eksempel kredittkort, debetkort, mobil betalingsmåter og andre betalingsmåter, for eksempel e-pins og spillmynter. Vi har rett til å nekte betalinger via bestemte betalingsmåter på grunn av tekniske problemer eller av andre grunner. Tilgjengelige betalingsmetoder og gjeldende vilkår (f.eks. tekniske og prosessuelle regler) skal avgjøres av Voidu, og etter Voidu eget skjønn. Voidu skal ha rett til å endre omfanget og funksjonene til tilgjengelige betalingsmetoder og gjeldende vilkår og betingelser til enhver tid og uten forvarsel.

Brukeren er alene ansvarlig for å overholde vilkårene og betingelsene for den valgte betalingsmetoden. Voidu kan ikke holdes ansvarlig for noen betaling som er gjort, eller kunne ikke bli gjort, gjennom en brukerkonto.

E-pins og spillmynter gir deg ikke muligheten til å kjøpe hvert eneste element fra Voidu Platform. Disse betalingsmetodene er ikke universelle elektroniske valutaer som Bitcoin, Etherium, etc. og kan bare brukes på Voidu Platform for kjøp av varer og tjenester levert av Voidu. E-pins og spillmynter vil forsvinne etter 1 (ett) år, fra og med dagen for levering. Etter utløpet av 1-års perioden kan du ikke aktivere eller på annen måte bruke e-pins eller spillmynter for å foreta betalinger på Voidu Platform. Men i tilfelle du har en berettiget og akseptabel grunn til ikke å bruke e-pins eller pengespill mynter i løpet av livet, kan du sende oss en skriftlig anmodning om aktivering som må inneholde følgende: (i) din identitet og bruker informasjon; (II) datoen da e-pins eller spillmynter blir levert til oppkjøpet din; (III) antall e-pins eller pengespill mynter; og (IV) dine grunner sammen med støttedokumenter/informasjon. Voidu kan etter eget skjønn Godta forespørselen din hvis den konkluderer med at (i) grunnene din er berettiget, hinsides tvil og anses som akseptabel av Voidu; og (II) din anmodning om aktivering er sendt til Voidu innen 1 (ett) år etter datoen for utløpet av e-PIN eller spill mynt bekymret. Du samtykker herved til ikke å overføre, selge, låne ut, leie ut eller på annen måte kvitte deg med e-pins og spillmynter annet enn deres tillatte bruk i henhold til denne avtalen. Voidu vil ha rett til å endre formål, omfang og levetid for leverte e-pins og spillmynter når som helst og uten forvarsel.

Når du bruker en betalingsmåte til å foreta en betaling på Voidu Platform, foretas transaksjonen mellom enheten din og den aktuelle betalingssystem leverandøren gjennom Voidu 

Platform-grensesnittet. Du samtykker i at Voidu ikke vil være ansvarlig for tjenestene, systemene, infrastrukturen og handlingene til betalingssystem leverandøren, fullføringen av betalingstransaksjonen eller enhver sak mellom deg og betalingssystem leverandøren. Eventuelle krav, klager eller tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med transaksjoner mellom deg og betalingssystem leverandøren, kan ikke bringes mot Voidu.

Vi bruker SSL Secure-teknologi for kryptering av kredittkortinformasjonen din. Slik krypteringsteknologi begrenser rimelig risikoen for at kortinformasjonen din blir innhentet av uautoriserte tredjeparter. Vi lagrer heller ikke kredittkortinformasjonen din der du bruker kredittkort eller en online POS-enhet til å foreta en betaling.

Produkter kjøpt fra Voidu Platform er ikke fysisk levert.

Hvis din bruk av Voidu er underlagt alle typer bruk skatt eller merverdiavgift, så Voidu kan også belaste deg for de skatter i tillegg til gebyret for innholdet eller tjenesten. Den europeiske unions MERVERDIAVGIFT ("mva") som samles inn av Voidu, reflekterer MERVERDIAVGIFT på grunn av verdien av innhold og tjenester.

8. REGLER FOR PRODUKTKJØP

Vi har regler knyttet til kjøp av et produkt på våre nettsider. De fleste av disse reglene er implementert av sikkerhetsmessige og sikkerhetsmessige grunner.


Vi tillater ikke at det samme produktet kjøpes mer enn én gang på én konto. Ikke mer enn 5 (fem) produkter kan legges til din handlekurv per kjøp. Vi tillater ikke en betalingsmetode (samme kredittkort eller samme PayPal-konto) som skal brukes på flere kontoer.

9. RETNINGSLINJER FOR REFUSJON

Voidu utsteder ikke refusjon for digitale produkter når bestillingen er bekreftet og produktnøkkelen er avslørt. Refusjoner kan imidlertid tilbys i unntakstilfeller hvis kundeservice har bestemt at kundens refusjonsforespørsel er rimelig og forutsatt at alle følgende betingelser er oppfylt:

(i) tidspunktet for kundens anmodning om refusjon/kreditt er mindre enn 7 (sju) dager etter at tjenesten er levert. Vær oppmerksom på at disse retningslinjene ikke gjelder hvis spillet skal frigis innen 48 timer eller forhåndsinnlasting begynner; (II) aktiveringsnøkkelen for spillet (inkludert eventuelle bonus-eller beta nøkler) har ikke blitt utlevert til deg via e-post, nettside eller direkte injisert i klienten til en utgiver; (III) Hvis et produkt er kjøpt uten VPN, endre programvare for IP eller brudd på generelle vilkår som er nevnt i avsnitt 4.

Hvis du føler at du kvalifiserer for refusjon, vennligst kontakt Voidu kundeservice på [email protected]

10. INTELLEKTUELL EIENDOM

Alt innhold inkludert på eller i Voidu plattform og/eller produkter, inkludert, uten begrensning, tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, programvare, skript, kildekode, API, bilder, lyder, musikk, videoer, interaktive funksjoner, varemerker, logoer og deres ordning eies av Voidu og er beskyttet av intellektuell eiendom og urettferdig konkurranserett. Du samtykker herved til ikke å kopiere, modifisere, låne ut, selge, leie ut, lisensiere, laste ned, behandle, reprodusere, distribuere, overføre, kringkaste, vise, lage avledede produkter basert på, eller utnytte innholdet til noe formål.

Verken noen bestemmelse i denne avtalen eller kjøp av noe produkt overføre eierskapet av noe innhold til deg, eller gi deg noen annen rettighet eller lisens med hensyn til innholdet. Kjøp av et produkt gir deg kun rett til å bruke innholdet som finnes innenfor rammene av personlig bruk og god tro.

Du kan ikke bruke innholdet og tjenestene til andre formål enn tillatt tilgang til Voidu og til å gjøre personlig, ikke-kommersiell bruk av kontoen din, med mindre annet er tillatt i henhold til denne avtalen eller gjeldende lov. Med mindre annet er tillatt i henhold til denne avtalen (inkludert personvernerklæringen), eller under gjeldende lov, uavhengig av disse restriksjonene, kan du ikke, helt eller delvis, kopiere, kopi, reprodusere, publisere, distribuere, oversette, reverse engineering, utlede kildekode fra, modifisere, demontere, dekompilere, lage avledede arbeider basert på, eller fjerne eventuelle proprietære merknader eller etiketter fra innhold og tjenester eller annenprogramvare som er tilgjengelig via Voidu uten forhåndssamtykke skriftlig av Voidu.

Du har rett til å bruke innholdet og tjenestene til eget personlig bruk, men du har ikke rett til å: (i) selge, gi en sikkerhetsinteresse eller overføre reproduksjoner av innhold og tjenester til andre parter på noen måte, og heller ikke til å leie, lease eller lisensiere innholdet og s ervices til andre uten skriftlig samtykke fra Voidu, unntatt i den utstrekning det er uttrykkelig tillatt andre steder i denne avtalen (inkludert personvern); (II) være vert for eller tilby matchmaking tjenester for innhold og tjenester, eller etterligne eller omdirigere kommunikasjonsprotokollene som brukes av Voidu i noen nettverksfunksjon av innholdet og tjenestene, gjennom protokoll emulering, tunnelering, endring eller tillegging av komponenter til innhold og tjenester, bruk av et verktøy program, eller andre teknikker nå kjent eller heretter utviklet, for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til nettverk spille over Internet t, nettverk spille utnytte kommersielle eller ikke-kommersielle spill nettverk, eller som del av innhold aggregering nettverk, nettsteder, eller tjenester, uten skriftlig samtykke fra Voidu; eller (III) utnytte innholdet og tjenestene eller noen av dens deler til noe kommersielt formål, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt andre steder i denne avtalen.

11. ANSVARSFRASKRIVELSE

GARANTIFRASKRIVELSE. FOR INNBYGGERE I DEN EUROPEISKE UNION GJELDER GARANTIENE I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING. FOR ALLE BEBOERE UTENFOR EU GJELDER FØLGENDE: TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" FOR DIN BRUK, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT, IKKE-KRENKELSE, OG DE SOM OPPSTÅR FRA BEHANDLING ELLER BRUK AV HANDEL. VOIDU GARANTERER IKKE AT DU VIL KUNNE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN PÅ TIDSPUNKTER ELLER STEDER DU VELGER; AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI; AT DEFEKTER VIL BLI KORRIGERT; ELLER AT SPILLKLIENTEN ELLER TJENESTEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

12. BEGRENSNING AV ANSVAR

IKKE I NOE TILFELLE SKAL VOIDU VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE, AVLEDEDE ELLER FØLGESKADER, ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TAP AV FORTJENESTE, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, PÅ NOE GRUNNLAG ELLER ÅRSAK TIL HANDLING, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL KONTRAKTSBRUDD, TORT ELLER OMSORGS ANSVAR, SELV OM VOIDU HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. 

SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, GODTAR BRUKEREN VIDERE Å BEGRENSE VOIDU ANSVAR TIL SUMMEN AV BELØPET SOM ER BETALT TIL VOIDU FOR PRODUKTET (ENE) SOM ER KJØPT I DE FOREGÅENDE 6 (SEKS) MÅNEDENE ETT ÅR. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE UANSETT ÅRSAK TIL HANDLING ELLER RETTSLIG TEORI PLED ELLER PÅSTÅTT.

13. OPPLYSNINGER; TREDJEPARTSFUNKSJONER

Facebook. Hvis du har registrert en «Facebook-konto», kan du melde deg på «Facebook-venner»-funksjonen, som vil tillate deg å se hvilke av dine Facebook-venner som er registrert på tjenesten. "Facebook-kontoen" er underlagt separate vilkår og betingelser som leveres av Facebook Inc. Vær oppmerksom på at hvis du har en Facebook-konto, vil Facebook-vennene dine kunne knytte skjermnavnet ditt til det virkelige navnet på tjenesten når de bruker Facebook-venne funksjonen. Facebook fraskriver seg alt ansvar det ellers kan medføre som følge av denne avtalen og/eller din bruk av tjenesten.

14. OPPDATERINGER

Voidu kan endre denne avtalen, personvernerklæringen og andre spesifikke vilkår som gjelder for spesielt innhold, produkter eller funksjoner i Voidu Platform, enten helt eller delvis, eller vedta nye vilkår og betingelser (kollektivt "oppdateringer") fra tid til annen, for ethvert formål og etter eget skjønn.

Oppdateringer vil i prinsippet bli gjort ved å legge ut de oppdaterte vilkårene og betingelsene på Voidu Platform, og vil umiddelbart tre i kraft per slik dato. Noen oppdateringer kan imidlertid bringes til din oppmerksomhet på andre måter (for eksempel popup-vinduer som vises under din bruk av produktet), og trer i kraft umiddelbart fra og med den datoen. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke Voidu Platform, innhold, eller produktene etter oppdateringer, godtar du å være bundet av de reviderte versjonene. Det er utelukkende ditt ansvar å se opp for eventuelle oppdateringer.

Voidu forbeholder seg også retten til å varsle deg om eventuelle oppdateringer via e-post eller andre metoder. Imidlertid vil disse varslene bli ytterligere, og i alle fall, skal oppdateringer tre i kraft umiddelbart etter å ha blitt lagt ut på Voidu Platform eller på annen måte brakt til din oppmerksomhet.

15. FORCE MAJEURE

Voidu skal ikke holdes ansvarlig for noen unnlatelse av å utføre noen forpliktelse eller yte tjeneste herunder på grunn av noen handling av Gud, streik, arbeid stans, noen lov, orden, statlige handlinger, direktiver, vedtak eller praksis av lokale eller utenlandske myndigheter, terrorhandlinger, brann, flom, jordskjelv, krig, opptøyer, eller sivil uro, funksjonsfeil i utstyr, Internett-tilkobling, infrastruktur eller noen fasiliteter, eller noen mangel, eller krefter utover Voidu er rimelig kontroll.

16. UGYLDIGHET

Hvis en term, betingelse eller bestemmelse i denne avtalen skal anses for å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves i noen grad, skal slike vilkår, betingelser eller bestemmelser ikke påvirke gyldigheten, lovligheten eller håndhevelse av de andre bestemmelsene i eller andre dokumenter som det refereres til i denne avtalen. Partene skal bruke alle rimelige anstrengelser for å bli enige om eventuelle erstatnings bestemmelser for den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen, så nært som mulig, den samme kommersielle effekten.

 

17. TILDELING

Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter i henhold til denne avtalen til noen tredjepart uten skriftlig samtykke fra Voidu. Ved eventuelle oppdrag i henhold til denne seksjonen, vil den som er tilordnet erstatte brukeren.

Voidu er fri til å overføre noen av sine rettigheter, fullmakter, gjeld eller forpliktelser gitt under denne avtalen, helt eller delvis, til en tredjepart, forutsatt at den varsler brukeren om slik overføring.

18. MERKNADER

Med mindre annet er angitt under denne avtalen, skal eventuelle varsler eller annen kommunikasjon som kreves eller tillates levert til Voidu under denne avtalen være skriftlig og på engelsk eller tyrkisk, og skal anses som riktig levert, gitt, og mottas når de leveres (for hånd, ved registrert post, via kurer eller direkte leveringstjeneste eller via e-post) i løpet av virkedager, til kontaktinformasjonen som er angitt nedenfor, med mindre Voidu har gitt beskjed om en adresseendring ved å endre adressen som er publisert på Voidu nettside eller på andre måter.

E-postadresse: telefonnummer: adresse:

Med mindre annet følger av denne avtalen, skal eventuelle varsler eller annen kommunikasjon som kreves eller tillates levert til brukeren i henhold til denne avtalen, være skriftlig og på engelsk eller tyrkisk, og skal anses som riktig levert, gitt og mottas når de leveres (for hånd, ved registrert post, med bud eller ekspress levering service, via e-post, faks,) til kontaktinformasjonen gitt av brukeren eller levert til brukeren på eller gjennom Voidu Platform.

19. FORHOLDET MELLOM PARTENE

Ingenting i denne avtalen skal tolkes som å skape en arbeidsgiver-ansatt eller etat forhold, et partnerskap, eller et joint venture mellom partene.

20. FRITAK

Ingen feil eller forsinkelse fra Voidu i utøvelsen av en makt, rettighet, rettighet eller rettsmiddel under denne avtalen skal operere som en fraskrivelse av slik makt, rettighet, rettighet eller rettsmiddel; og ingen enkelt eller delvis utøvelse eller fraskrivelse av en slik makt, rettighet, rettighet eller rettsmiddel skal utelukke noen annen eller videre utøvelse av denne eller av noen annen makt, rettighet, rettighet eller rettsmiddel. Voidu skal ikke anses å ha frafalt noen krav som oppstår som følge av denne avtalen, eller noen makt, rettighet, rettighet eller rettsmiddel i henhold til denne avtalen, med mindre avkall på slike krav, makt, rettighet, rettighet eller rettsmiddel er uttrykkelig angitt i et skriftlig instrument behørig utført og levert på vegne av Voidu; og enhver slik fraskrivelse skal ikke være gjeldende eller ha noen virkning unntatt i den spesifikke forekomsten som det er gitt.

21. BEVIS

Partene er enige om at kommersielle bøker av Voidu, og alle andre elektroniske poster produsert av Voidu systemet skal anses som bevis i enhver tvist mellom partene.

22. GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Nederland.