Ảnh của Back 4 Blood
Ảnh của Back 4 Blood
Ảnh của Back 4 Blood
Ảnh của Back 4 Blood
Ảnh của Back 4 Blood
Ảnh của Back 4 Blood
Ảnh của Back 4 Blood
Ảnh của Back 4 Blood

  Back 4 Blood

  This product cannot be activated in Russian Federation

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Có thể chơi
  • Publisher Warner Games Inc.
  • Genre
   Hành động
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi