YouTube
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
YouTube
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire
Blue Fire

  Blue Fire

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Đã xác thực
  • Publisher Graffiti Games
  • Genre
   Hành động, Adventure, Indie, RPG
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi