YouTube
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
YouTube
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]
Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]

  Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass [Mac]

  This product can be activated in Viet Nam

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Publisher Aspyr
  • Genre
   Hành động, RPG
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi