Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order
Destiny 2: Lightfall - Pre Order

Destiny 2: Lightfall - Pre Order Mã kích hoạt sẽ có sẵn vào ngày phát hành.

Ngày phát hành dự kiến:  00:00:00, 28/2/2023

  Destiny 2: Lightfall - Pre Order

  Điểm thưởng

  You will earn 174 ($ 1,90)

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Không được hỗ trợ
  • Publisher Bungie, Inc
  • Genre
   Hành động, Adventure
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi