YouTube
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
YouTube
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise
Project Highrise

  Project Highrise

  Hết Hàng

  Sản phẩm này hiện đang hết hàng.

  This product cannot be activated in Russian Federation

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Có thể chơi
  • Publisher Kasedo Games Ltd
  • Genre
   Indie, Simulation, Strategy
  • Ngày phát hành