Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Ảnh của Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order
Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order

Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order Mã kích hoạt sẽ có sẵn vào ngày phát hành.

Ngày phát hành dự kiến:  00:00:00, 24/3/2023

  Resident Evil 4 Deluxe Edition - Pre Order

  Điểm thưởng

  You will earn 302 ($ 3,29)

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Không được hỗ trợ
  • Publisher Capcom (JP)
  • Genre
   Hành động, Adventure
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi