YouTube
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
YouTube
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening
Shadows: Awakening

  Shadows: Awakening

  This product can be activated in United States

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Có thể chơi
  • Publisher Kalypso Media UK Ltd (new)
  • Genre
   Hành động, RPG
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi