Khóa kích hoạt Đặt trước sẽ có sẵn vào ngày phát hành dự kiến:
17 Jun 2024 00:50
Trong kho
Trong kho
Trong kho
Trong kho
Trong kho
Trong kho

The king of submarine simulations returns with an all-new 3D engine, new crew command features, and more realistic WWII naval action than ever before. The movie-like graphics and simple, tension-filled gameplay make this the perfect game for the realism fanatic and the casual gamer.

Silent Hunter III

The king of submarine simulations returns with an all-new 3D engine, new crew command features, and more realistic WWII naval action than ever before. The movie-like graphics and simple, tension-filled gameplay make this the perfect game for the realism fanatic and the casual gamer.Minimum Requirements:

Recommended Requirements:


Chúng tôi hỗ trợ hệ thống kích hoạt tức thời của Ubisoft . Điều này có nghĩa là khách hàng mua Ubisoft Connect Games & NBSP Nhấp vào "" Thư viện trò chơi "" để xem trò chơi của bạn*. hoặc

Silent Hunter III

Không kích hoạt trong United States
Nhà phát triển: Ubisoft
Nhà xuất bản: Ubisoft
Hệ điều hành:
Nền tảng:
Ngày phát hành: 17 Jun 2024

Trò chơi tương tự