YouTube
YouTube
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
YouTube
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
YouTube
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
The Elder Scrolls V: Skyrim VR

  The Elder Scrolls V: Skyrim VR

  This product can be activated in United States

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Không được hỗ trợ
  • Publisher Bethesda Softworks
  • Genre
   Hành động, Adventure, RPG, VR
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi