Khóa kích hoạt Đặt trước sẽ có sẵn vào ngày phát hành dự kiến:
19 Jul 2024 04:15
Trong kho
Trong kho
Trong kho
Trong kho
Trong kho
Trong kho
Trong kho

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 - the sequel to the award-winning next-generation first-person shooter - returns to Sin City.

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas II

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 - the sequel to the award-winning next-generation first-person shooter - returns to Sin City.

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 is your last chance to rescue America's sexiest city from an escalating terrorist siege that will force you into heart-pounding action from beginning to end. The best are back and this time winner takes all.

Recipient of numerous awards, including 2006 Best First Person Shooter and Best Online Game, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 pushes the top-selling franchise to new heights with new gameplay features and groundbreaking co-op and multiplayer modes.


Minimum Requirements:

Recommended Requirements:


Chúng tôi hỗ trợ hệ thống kích hoạt tức thời của Ubisoft . Điều này có nghĩa là khách hàng mua Ubisoft Connect Games & NBSP Nhấp vào "" Thư viện trò chơi "" để xem trò chơi của bạn*. hoặc

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas II

Không kích hoạt trong United States
Nhà phát triển: Ubisoft
Nhà xuất bản: Ubisoft
Hệ điều hành:
Nền tảng:
Ngày phát hành: 19 Jul 2024

Trò chơi tương tự