Våre salgsbetingelser


Ved å besøke Voidu-plattformen og / eller bruke noe av innholdet, inkludert produkter, tjenester og annet materiale levert gjennom plattformen ("innhold"), vil du bli ansett å godta denne brukeravtalen og Voidus personvernpolicy uavhengig av hvordan du får tilgang til eller bruk plattformen og innholdet.

Hvis du ikke er enig i vilkårene i denne avtalen og / eller personvernreglene, må du ikke bruke Voidu-plattformen og innholdet direkte eller indirekte til noe formål.

1. PARTER

Denne Voidu-brukeravtalen (“Avtalen”) blir utført av og mellom Voidu BV, som er et selskap som er stiftet i henhold til lovgivningen i Nederland og brukeren.

Begrepene "Bruker" og "deg" skal henvise til fysiske eller juridiske personer som bruker Voidu-plattformen og / eller innhold, enten ved å bare besøke plattformen, opprette en Voidu-brukerkonto ("konto" eller "brukerkonto"), eller ved hjelp av innhold levert gjennom Voidu Platform. Begrepene “Voidu” og “vi” vil referere til Voidu BV. Voidu og brukeren blir referert til som "part" hver for seg og "parter" sammen.

2. OMFANG

Denne avtalen bestemmer herved partenes forpliktelser og rettigheter for samspillet mellom Voidu og brukeren på en hvilken som helst Voidu-plattform og / eller innhold, og hans / hennes kjøp som tilbys gjennom Voidu-plattformen og / eller innholdet.

3. BRUKERKONTO

Brukeren skal opprette en Voidu-konto for å dra nytte av tjenestene som tilbys på Voidu Platform og / eller innhold. Voidu kan også be om faktureringsinformasjon fra deg for å lovlig behandle de kjøpte varene eller tjenestene fra kontoen din. Brukeren skal ikke opptre som en tredje person mens han gir den personlige informasjonen som Voidu ber om, og skal til enhver tid gi sin egen gyldige, konkurrerende, nøyaktige og sanne informasjon. Se Voidu personvernregler for detaljer om databeskyttelse.

For å registrere deg for en brukerkonto, må du (i) velge et tilgjengelig brukernavn og passord for kontoen din; (ii) godta gjeldende vilkår for registrering; og (iii) gi annen informasjon som Voidu krever. Vi vil behandle og vedlikeholde din personlige informasjon i samsvar med formålene og reglene som er angitt i Voidu personvernregler.

Voidu Platform og Content er designet for personlig bruk. Du kan ikke dele kontoinformasjonen din, spesielt ditt private passord, med noen tredjeperson, det være seg familie, venner eller andre personer. Verken brukeren eller noen tredje person har rett til å fremsette krav eller klager mot Voidu for slik uautorisert bruk. Tredje personer som bruker brukerens konto, anses ikke å ha noen rettigheter under denne avtalen. De vil imidlertid være forpliktet til å overholde alle brukerens forpliktelser i henhold til denne avtalen.

I tilfelle du blir oppmerksom på uautorisert tilgang til kontoen din, bør du umiddelbart varsle oss slik at vi kan ta nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte kontoen din. I løpet av denne prosessen kan Voidu be om at du svarer på visse spørsmål for å være sikker på at du er den legitime eieren av kontoen.

Brukere har lov til å slette kontoene sine, men har ikke lov til å opprette eller åpne en konto på Voidu med den samme e-postadressen som ble brukt opprinnelig. Denne regelen er satt opp av sikkerhetsgrunner for både Voidu og brukerne av Voidu.com.

Alle brukerkontoer må brukes i samsvar med denne avtalen og gjeldende lover. Hvis du begår noen av handlingene som er oppført nedenfor, kan Voidu, uten å berøre noen av dets rettigheter og fullmakter, suspendere eller tilbakekalle kontoen din midlertidig eller permanent.

(i) å tillate eller få tredjeparter til å bruke eller på annen måte dra nytte av Voidu-plattformen eller innholdet gjennom kontoen din;
(ii) å utføre transaksjoner på vegne av tredjeparter;
(iii) å bruke kontoen din til kommersielle eller ulovlige formål;
(iv) selge, leie, overføre, låne ut, bytte eller på annen måte avhende din konto- eller kontoinformasjon.

Uansett noe som er motstridende her, erkjenner du og samtykker i at du ikke har noe eierforhold eller annen eiendomsinteresse i kontoen, og at du videre anerkjenner og samtykker i at alle rettigheter i og til kontoen er og skal fortsatt være FORDELEN MED VOIDU.

4. GENERELLE BETINGELSER

Brukere skal ikke bruke sine kontoer på noen måte som vil krenke immaterielle rettigheter til tredjeparter som er i et kontraktsforhold med Voidu.

Følgende handlinger fra brukeren skal betraktes som brudd på denne avtalen, og brukeren skal være eneansvarlig for skade, tap eller forseelse som slike handlinger har forårsaket Voidu og de ovennevnte tredjepartene, i tillegg til eventuelle juridiske og strafferettslige forpliktelser .

(i) lage eller bruke cheats, automatiseringsprogramvare (bots), hacks, mods, IP-endrende VPN-er eller annen uautorisert tredjepartsprogramvare designet for å endre tjenesten, hvilket som helst spill eller hvilken som helst spillopplevelse;
(ii) utnytte tjenesten, et spill eller en hvilken som helst del derav til ethvert kommersielt formål;
(iii) kjøpe eller selge